بیمارستان گلستان نیروی دریایی ارتش | صیاد شیرازی

 • درباره این مکان
 • نشانی ، تلفن و اطلاعات بیشتر
  - نشانی: چهارراه پاسداران، بزرگراه صیاد شیرازی
  - تلفن: 02122549001
  - تلفن: 02122549002
  - تلفن: 02122549096
  - فکس: 02122542796