رستوران واسابی | شعبه ولنجک

  • رستوران-واسابی-گالریا-ولنجک