شهرداری منطقه ۱۷ تهران | خیابان ابوذر

  • درباره این مکان
  • نشانی، تلفن و اطلاعات بیشتر
    - نشانی: خیابان قزوین، خیابان شهید برادران حسنی، خیابان ابوذر، روبروی بیمارستان ضیائیان
    - تلفن: 02196042000
    - فکس: 02196090730