سینما آستارا | خیابان شهرداری

  • درباره این مکان
  • نشانی ، تلفن و اطلاعات بیشتر
    - نشانی: میدان تجریش، خیابان شهرداری
    - تلفن: 02122714022