سینما آفریقا | خیابان ولیعصر

  • درباره این مکان
  • نشانی، تلفن و اطلاعات بیشتر
    - نشانی: خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ولیعصر
    - تلفن: 02188907171