سینما فرهنگ | خیابان شریعتی

  • درباره این مکان
  • نشانی، تلفن و اطلاعات بیشتر
    - نشانی: خیابان شریعتی، بالاتر از تقاطع دولت
    - تلفن: 02122601205