سینما فلسطین | خیابان طالقانی

  • درباره این مکان
  • نشانی، تلفن و اطلاعات بیشتر
    - نشانی: خیابان طالقانی، نرسیده به میدان فلسطین، نبش خیابان برادران مظفر
    - تلفن: 02166965373