پردیس سینمایی رازی | خیابان هلال احمر

  • درباره این مکان
  • نشانی، تلفن و اطلاعات بیشتر
    - نشانی: میدان رازی (گمرک)، خیابان هلال احمر
    - تلفن: 02155426453