مجموعه فرهنگی ورزشی دزاشیب | خیابان عمار

  • درباره این مکان
  • نشانی، تلفن و اطلاعات بیشتر
    - نشانی: دزاشیب، خیابان عمار، کوچه مهر، پارک مهر
    - تلفن: 02122837357