مرکز مخابرات استقلال | خیابان ولیعصر

 • درباره این مکان
 • نشانی، تلفن و اطلاعات بیشتر
  - نشانی: خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک‌وی، خیابان استقلال
  - تلفن: 02122662217
  - تلفن: 02122662218
  - اطلاعات بیشتر:

  پیش‌شماره‌های این مرکز مخابراتی: ۲۶۲۱-۲۶۲۰-۲۲۶۶-۲۲۶۵-۲۲۰۵-۲۲۰۴-۲۲۰۳-۲۲۱۵-۲۲۰۲-۲۲۰۱-۲۶۲۳-۲۶۲۹-۲۶۳۰-۲۶۳۵-۲۲۱۵

  - ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه ساعت 7:30 تا 16 | پنجشنبه ساعت 7:30 تا 12