مرکز مخابرات اشرفی اصفهانی | خیابان نبرد

 • درباره این مکان
 • نشانی، تلفن و اطلاعات بیشتر
  - نشانی: خیابان پیروزی، انتهای خیابان نبرد، روبروی مسجد شهید بهشتی
  - تلفن: 02133079702
  - تلفن: 02133079703
  - اطلاعات بیشتر:

  پیش‌شماره‌های این مرکز مخابراتی: ۳۳۰۵-۳۳۱۰ ، ۳۳۱۶-۳۳۱۹

  - ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه ساعت 7:30 تا 16 | پنجشنبه ساعت 7:30 تا 12