مرکز مخابرات دانشگاه | خیابان لبافی نژاد

 • درباره این مکان
 • نشانی، تلفن و اطلاعات بیشتر
  - نشانی: خیابان ولیعصر، چهارراه امیراکرم، خیابان لبافی نژاد، جنب بانک کشاورزی
  - تلفن: 02166468692
  - تلفن: 02166491313
  - اطلاعات بیشتر:

  پیش‌شماره‌های این مرکز مخابراتی: ۶۶۴۰‏ ، ۶۶۴۱‏ ، ۶۶۴۵‏ ، ۶۶۴۶‏ ، ۶۶۴۷‏ ، ۶۶۴۸‏ ، ۶۶۴۹‏ ، ۶۶۹۵ ، ۶۶۹۶‏ ، ۶۶۹۷ ، ۶۶۹۸ ، ۶۶۱۷‏ ، ۶۵۸۲‏ ، ۶۶۳۴

  - ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه ساعت 7:30 تا 16 | پنجشنبه ساعت 7:30 تا 12