مرکز مخابرات شهدای هفتم تیر | مفتح جنوبی

 • درباره این مکان
 • نشانی، تلفن و اطلاعات بیشتر
  - نشانی: میدان هفت تیر، خیابان مفتح جنوبی، کوچه تور، تقاطع گیتی
  - تلفن: 02188310551
  - تلفن: 02188310552
  - اطلاعات بیشتر:

  پیش‌شماره‌های این مرکز مخابراتی: ۸۸۳۲ ، ۸۸۳۱ ، ۸۸۳۰ ، ۸۸۸۲ ، ۸۸۸۱ ، ۸۸۳۴ ، ۸۸۴۹ ، ۸۸۸۴ ، ۸۸۵۹ ، ۸۸۱۴ ، ۸۸۸۴ ، ۸۸۳۸ ، ۸۸۸۶ ، ۸۸۲۰ ، ۸۶۰۷

  - ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه ساعت 7:30 تا 16 | پنجشنبه ساعت 7:30 تا 12