مرکز مخابرات شهید دیالمه | خیابان ری

 • درباره این مکان
 • نشانی، تلفن و اطلاعات بیشتر
  - نشانی: خیابان ری، نبش کوچه اربابی
  - تلفن: 02133134743
  - تلفن: 02133542099
  - اطلاعات بیشتر:

  پیش‌شماره‌های این مرکز مخابراتی: ۳۳۱۲،۳۳۱۳،۳۳۴۴،۳۳۵۰-۳۳۵۲،۳۳۵۴-۳۳۵۶،۳۶۸۳۰۰۰۰-۳۹۹۹

  - ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه ساعت 7:30 تا 16 | پنجشنبه ساعت 7:30 تا 12