مرکز مخابرات ملت | خیابان اکباتان

 • درباره این مکان
 • نشانی، تلفن و اطلاعات بیشتر
  - نشانی: میدان امام خمینی، خیابان اکباتان
  - تلفن: 02133978407
  - تلفن: 02133978408
  - تلفن: 02133978409
  - اطلاعات بیشتر:

  پیش‌شماره‌های این مرکز مخابراتی: ۳۳۹۰-۳۳۹۹،۳۳۱۱،۳۳۰۵،۳۶۶۱،۳۳۵۳،۳۶۰۵۰۰۰۰-۵۹۹۹

  - ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه ساعت 7:30 تا 16 | پنجشنبه ساعت 7:30 تا 12