مرکز مخابرات هجرت | افسریه

 • درباره این مکان
 • نشانی، تلفن و اطلاعات بیشتر
  - نشانی: افسریه، پانزده متری اول، خیابان هفدهم (عنابستانی)
  - تلفن: 02133646339
  - تلفن: 02133646340
  - تلفن: 02133646341
  - اطلاعات بیشتر:

  پیش‌شماره‌های این مرکز مخابراتی: ۳۳۱۴-۳۳۱۵،۳۳۸۰-۳۳۸۴،۳۳۶۴-۳۳۶۶،۳۳۲۰۰۱۵۱-۸۷۹۹،۳۳۲۲۳۰۰۰-۹۹۹۹،۳۶۰۵

  - ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه ساعت 7:30 تا 16 | پنجشنبه ساعت 7:30 تا 12