مرکز مخابرات پیام نور | سردار جنگل

 • درباره این مکان
 • نشانی، تلفن و اطلاعات بیشتر
  - نشانی: خیابان سردار جنگل، خیابان حیدری مقدم
  - تلفن: 02144482024
  - اطلاعات بیشتر:

  پیش‌شماره‌های این مرکز مخابراتی: ۴۴۴۰ الی ۴۴۴۹ و ۴۴۶۰ و ۴۴۶۱۰ الی ۴۴۶۱۸ و ۴۴۶۲۰ الی ۴۴۶۲۶ و ۴۴۶۲۸ الی ۴۴۶۲۹ و ۴۴۸۹ و ۴۶۰۴ و ۴۴۲۷۴ و ۴۴۲۹۰

  - ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه ساعت 7:30 تا 16 | پنجشنبه ساعت 7:30 تا 12