دبیرستان سلام سبز | دوره اول | باغ فیض

  • درباره این مکان
  • نشانی، تلفن و اطلاعات بیشتر
    - نشانی: بزرگراه حکیم غرب، بعد از خروجی اشرفی اصفهانی، خروجی باغ فیض، خیابان باهنر، خیابان طالبی، انتهای بن بست باغ ملی سوم شرقی
    - تلفن: 02144608321
    - تلفن: 02144608379
    - تلفن: 02144608399