مسجد فاطمیه | میدان تجریش

  • درباره این مکان
  • نشانی ، تلفن و اطلاعات بیشتر
    - نشانی: ضلع جنوبی میدان تجریش