پارک آب و آتش

  • درباره اینجا
  • اطلاعات بیشتر
    آدرس: تهران، بزرگراه حقانی، جنب بزرگراه مدرس (غرب پل طبیعت)
    اطلاعات تکمیلی:

    برای پارک خودرو می‌توان از خیابان شهیدی (بزرگراه حقانی، جنب پارک آب و آتش) استفاده کرد.