بیمارستان الغدیر

 • درباره اینجا
 • اطلاعات بیشتر
  آدرس: تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، میدان الغدیر
  تلفن: 02177808880
  تلفن: 02177278877
  تلفن: 02177898010
  اطلاعات تکمیلی:

  اطلاعات بيمارستان: 77808880 (اطلاعات درمانگاه داخلی 350 و 351) (اطلاعات بستری داخلی 300 و 400)
  شماره تماس نوبت‌دهی درمانگاه: 77229900