بیمارستان امیرالمومنین

  • درباره اینجا
  • اطلاعات بیشتر
    آدرس: تهران، نازی آباد، خیابان شیرمحمدی، روبروی پارک سردار جنگل
    تلفن: 02155346262
    اطلاعات تکمیلی:

    شماره تلفن‌های نوبت‌دهی درمانگاه: 55343820 - 55346060 - 55346262 - 55346263