بیمارستان معیری

 • درباره اینجا

  خدمات بیمارستان معیری

  خدمات سرپایی: پزشک عمومی، دندانپزشکی، مامایی، تزریقات و پانسمان، گچ گیری، واکسیناسیون

  خدمات بستری: اورژانس، ارتوپدی، جراحی عمومی، جراحی مغز و اعصاب

  بخش های ویژه: ICU

  درمانگاه های تخصصی: کلیه درمانگاه های خدمات بستری، داخلی، عفونی، طب فیزیکی و توانبخشی

  درمانگاه فوق تخصصی: جراحی دست

  خدمات پاراکلینیک: آزمایشگاه، داروخانه، رادیولوژی، سونوگرافی، فیزیوتراپی، نوار عضله، نوار قلب

 • اطلاعات بیشتر
  آدرس: تهران، خیابان مجاهدین اسلام، روبروی مجلس شورای اسلامی
  تلفن: 02177535110
  تلفن: 02177535111
  تلفن: 02177535114
  اطلاعات تکمیلی:

  تلفن نوبت دهی: ٧٧٦٢٦٦٢٧ - ٧٧٦٢٦٦٢٨ - ٧٧٦٢٦٢٣٢ - ٧٧٦٢٣٣٨٨ - ٧٧٦١٢٣٧٧ - ٧٧٦١٢٣٨٣