مرکز طبی کودکان

  • درباره اینجا
  • اطلاعات بیشتر
    آدرس: تهران، انتهای بلوار کشاورز، خیابان دکتر محمد قریب، جنب بیمارستان امام خمینی، پلاک 62
    تلفن: 02161479
    اطلاعات تکمیلی:

    تلفن گویا جهت نوبت‌دهی درمانگاه: 66922115 - 6692216 - 6692217 - 66948446 - 66948447 - 66948448 - 66948449 - 66562824