رستوران واسابی شعبه گالریا

  • رستوران-واسابی-گالریا-ولنجک